Sunday 30 June 2013

wyzwanie#72 - zwierzęta | challenge#72 - animals

Today I would like to encourage you to come up with any work containing animals as the main idea.  The form doesn't matter and it only depends on your imagination whether you use one focal animal or a whole flock. Are you ready to say grrr?

Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do wykonania dowolnej pracy opartej na motywie zwierzęcym. Format nie ma znaczenia, a jedynym wymaganiem jest dominujący wizerunek jednego zwierzęcia  lub ich całego stada. Jesteście gotowi pokazać pazurki i nastroszyć futerka?

Some inspirations from our DT 

A oto garść inspiracji od naszego DT


Jamajka

 

Martyna
 Tusia
 

Rulya


Belladonna


We are waiting fo your projects by July, 13th.
Czekamy na Wasze projekty do 13 lipca.

We will randomly choose one winner who will receive Hopefully complete collection.
Wybierzemy w drodze losowania jedną osobą, która otrzyma pełną kolekcję Hopefully.


Thursday 20 June 2013

wyzwanie#71 - coś czerwonego | challenge#71 - something red

Hello


Today we would like to invite you to our next challenge. The weather in my country (Poland) is strange this year - for more than a month it rained every day. But now we have extremely high temperature and sun on the sky. For me red is connected with a heat, so with high temperature in summer :) And "something red" is the theme of our challenge :) The form is up to you, but please use something red, which will be very well visible.

Witajcie :)

Dziś chciałabym zaprosić Was na następne wyzwanie. Pogoda w moim kraju (Polska) jest dziwna w tym roku - przez ponad miesiąc codziennie padało. A teraz mamy ekstremalnie wysokie temperatury i słońce na niebie. Osobiście dla mnie czerwony jest powiązany z gorącem, zatem z letnimi upałami :) A właśnie "coś czerwonego" jest tematem naszego wyzwania :) Forma pracy jest dowolna, ale proszę użyjcie czegoś czerwonego, co będzie bardzo dobrze widoczne.

Inspiration from our DT | Inspiracje od naszego DT:

BelladonnaJamajkaKolorowy PtakRulyaTusia


We are waiting for your projects by July, 3rd. Czekamy na Wasze projekty do 3 lipca.
We will randomly choose one winner who will receive papers from Dreamer collection.
Wybierzemy w drodze losowania jedną osobą, która otrzyma zestaw papierów z kolekcji Dreamer.

Udanego scrapowania :)
Happy scrapping :)
Tusia


Wednesday 19 June 2013

Wyzwanie#69 - wyniki/results

Hello!
Thank you for your projects for our challenge - life is impossible without...!!

The winner is..
Hello!
Dziękujemy za projekty w naszym wyzwaniu
- Życie jest niemożliwe bez....♥
Congratulations! This is banner for you: 
Gratulacje! Oto banerek dla Ciebie: 
Hopefully and Elise Rebel set of stickers goes to...
 
W sprawie odbioru nagrody prosimy o maila na adres: tusia@7dotsstudio.com

Tuesday 11 June 2013

Wyzwanie#68 "One colour" - wyniki/results

Witajcie!
Dziękujemy za udział w wyzwaniu "Jeden kolor" i za mnóstwo inspirujących prac.

Welcome!
Thank you for your inspiring works in challenge "One colour" :)

Ciężko było wyłonić jedną zwycięską pracę, dlatego dziś wyróżnienia będą dwa!

It was hard to choose only one winner, so today we have two winners!

Zwyciężają dziś:oraz
Dziewczyny, oto banerek dla Was!
Congratulations girls! This is banner for you:...a kolekcja papierów 6x6 The Queen's Heart trafia do JAGÓDKI!!!
...and  6x6 pad the Queen's Heart goes to...Jagódka!!!


Gratulacje :)
Congratulations!!


Monday 10 June 2013

Wyzwanie | challenge#70 - geometria | geometry

Today FairyDi would like to invite you to a new challenge - layout or art-journal page using geometric shapes: circles, triangles, rectangles etc.

Dziś FairyDi chce zaprosić Was na nowe wyzwanie - scrap albo art-journalowa strona z użyciem kształtów geometrycznych: kół, trójkątów, prostokątów itp.

Some inspiration from our DT | A oto dawka inspiracji od naszego DT:

BelladonnaFairyDiJamajkaMartyna


Rulya
Page about Hatyn. The place where lives silence.We are waiting for your projects by June, 23rd. Czekamy na Wasze projekty do 23 czerwca.
We will randomly choose one winner who will receive Elise Rebel set of stickers and die-cut elements.
Wybierzemy w drodze losowania jedną osobą, która otrzyma zestaw naklejek i wycinanych elementów kolekcji Elise Rebel.

Saturday 1 June 2013

Wyzwanie#69 - Life is impossible without...

Hello!
It is time for a new challenge - Life is impossible without... . We invite you to reflect on life and that without what or whom it is not possible for you. Life is impossible without ... for example... emotions / loved one / friends / coffee / scrapbooking / etc.). We are waiting for your wonderful LO and art-journal page.

Witajcie.
To czas na nowe wyzwanie - Życie jest niemożliwe bez.... Zapraszam Was do reflekcji nad życie i tym bez czego lub tym bez kogo jest ono niemożliwe. Życie jest niemożliwe bez np. emocji, kochanych ludzi, przyjaciół, kawy, scrapbookingu itp. Czekamy na wasze cudowne Scrapy i Art-Journalowe strony.

JaMajka
Tusia
 Life is impossible without love. Maybe it is prosaic statement, but really the one, I believe.
Życie jest niemożliwe bez miłości. Może to prozaiczne stwierdzenie, ale naprawdę jedyne, co do którego mam przekonanie.
FairyDi
I can not imagine my life without the sea, the ocean 
love feelings for freedom and unity with nature
Nie mogę wyobrazić sobie swojego życia bez morza, oceanu. Kocham je
za poczucie wolności i jedności z naturą.
  KOLOROWYptakRulya
People can`t live without love."I can`t live without you". LO for my dear husband.
Ludzie nie mogą żyć bez miłości. "Nie umiem żyć bez ciebie - scrap dla mojego drogiego męża.

We are waiting for your projects by June 13. Czekamy na Wasze projekty do 13 czerwca.
We will randomly choose one winner who will receive Hopefully and Elise Rebel set of stickers.
Wybierzemy w drodze losowania jedną osobą, która otrzyma zestaw naklejek z kolekcji Elise Rebel i Hopefully.