Monday 15 September 2014

September challenge with great 7 dots studio prizes !!! 2nd reveal
We are half way September and it is time for the second part of our Design team inspirations.
Until now we had a lot of beautiful entries, two more weeks to play along.

Four 7 dots studio prizes!!
Three off them will be chosen by the Designteam and one will be random. We also love to invite the chosen winners to be guest designer ! We do not have many rules, just be creative and surprise us.

 This month theme: Imagine !


                                   
Now to the second part of the design team reveal......
                                                                   

 Amy

                                                     Here lives the imagination:


The sponsor of all prizes:


1th Prize:

Destination Unknown collection kit and 2 stencils !!2nd prize:

Illumination Collection kit and chipboard !!


3rd prize:

Hopefully complete collection !!

Random prize:

You have time till September, 30th, 23:55 CET.
Please link directly to a blog post with your project. Thank You.

Czekamy na Wasze prace do 30ego września do 23:55 CET.
Prosimy linkujcie bezpośrednio do posta z projektem. Dziękujemy.

GOOD LUCK !!!!Please check our new rules here
The most important rules:

1. You can create any project you want, unless it is specified in challenge rules. 
2. Each person can enter with one project per month
3. To enter the challenge please: 
create a project
publish it on your blog together with a link to our challenge and a visual reminder for our challenge 
- add a link to your blogpost (not a whole blog) using Inlinkz tool - you will find it below each challenge and in right column of our blog.


Proszę przeczytaj pełne nowe zasady tutaj. Najważniejsze z nich to:
1. Możesz stworzyć dowolny projekt, chyba że w wyzwaniu jest sprecyzowana forma. 
2. Na każde wyzwanie można zgłosić jedną pracę. 
3. By zgłosić swoją pracę: 
- stwórz projekt 
- opublikuj go na swoim blogu, podlinkuj do nas i koniecznie umieść naszą grafikę przypominającą o treści wyzwania 
- dodaj link do swojego posta (nie całego bloga) używając Inlinkz, który znajdziesz u dołu posta z wyzwaniem i w prawej kolumnie bloga.

Monday 1 September 2014

September 2014 challenge {#108} and big changes

Hello everyone :)

We had a holiday break, but we are back - ready to inspire you :) Before we will start with a new challenge, let us tell you a little bit about some changes - in our team and in rules. The post is quite long, but please read it carefully, so you know all new rules. Please check also new graphic files.

Witam wszystkich :)

Mieliśmy wakacyjną przerwę, ale właśnie wracamy - gotowe do dalszego inspirowania was :) Zanim zaczniemy i zaprezentujemy nowe wyzwanie, chciałybyśmy powiedzieć Wam trochę o zmianach - w naszym zespole i zasadach. Post jest całkiem długi, ale przeczytajcie go proszę dokładnie, byście nie przeoczyli nowych reguł. Proszę spójrzcie także na nowe pliki graficzne.

At first I would like to say big THANK YOU to Kolorowy Ptak, who steps down the team. She has been with us since the very beginning and the time spent with her was pretty amazing! Kolorowy Ptak has inspired all of us with her wonderful projects - filled with colors and so meaningful. We hope to see you Kolorowy Ptak as a player in our challenges :) xxx

Here is what Kolorowy Ptak would like to say:
"It was very hard to take a decision to leave the DT scrapki-wyzwaniowo, especially because I belong to that place since the beginning. I still can not believe but more than three years have passed! Yes, you are right, I was here for a long time because that place was and still is special to me! With all these challenges, I spread my wings, and my work took on a new expression. This would not be possible without all the people who created this place and still create it. I would like to express my warmest thanks to all designers and merrymakers for time spent together. A very special thank you goes to Tusia - thank you for your support, motivation to act, your faith in me and my abilities and for all your encouraging words."

Najpierw chciałabym BARDZO PODZIĘKOWAĆ Kolorowemu Ptakowi, która opuszcza nasz zespół. Była z nami od samego początku i czas z nią spędzony był dla mnie niesamowity! Kolorowy Ptak isnpirował nas wszystkich cudownymi projektami - pełnymi kolorów i znaczeń. Mamy nadzieję zobaczyć Cię Kolorowy Ptaku jako uczestniczkę naszych wyzwań jeszcze nie raz :) xxx

A oto, co Kolorowy Ptak chciałaby powiedzieć na zakończenie przygody ze scrapki-wyzwaniowo:
Bardzo ciężko było mi podjąć decyzję o opuszczeniu DT scrapki-wyzwaniowo, szczególnie, że byłam związana z tym miejscem od samego początku. Wciąż nie mogę uwierzyć, że minęło już ponad trzy lata! Tak, zasiedziałam się trochę :) Ale pewnie dlatego, że miejsce to było i wciąż jest dla mnie wyjątkowe! Dzięki tym wszystkim wyzwaniom, rozwinęłam skrzydła, a moje prace nabrały nowego wyrazu. Nie byłoby to możliwe bez wszystkich osób, które tworzyły to miejsce i wciąż je tworzą. Chciałabym podziękować wszystkim projektantkom i uczestnikom za wspólnie spędzony czas. I tak z osobna, chciałabym skierować specjalne podziękowania w stronę Tusi - dziękuję Ci za wsparcie, motywację do działania, wiarę we mnie i moje możliwości i za każde podbudowujące słowo!

* * *

And now - changes in rules.
There will be one monthly challenge with two reveals. It will give you much more time to create a project and join us. So we hope you will play with us each month :) There will be three prizes for three authors of best projects and one random prize. Moreover all 3 winners will be invited to become our Guest Designers :) Sounds like fun, doesn't it? We hope you will be with us and join our upcoming challenges :)

A teraz - zmiany w regułach.
Będzie jedno miesięczne wyzwanie z dwoma postami od naszego DT. Da Wam to więcej czasu na przygotowanie projektu i dołączenie do nas. Mamy nadzieję, że będziecie bawić się z nami co miesiąc :) Będą trzy nagrody dla autorów/autorek trzech najlepszych projektów i jedna nagroda losowa. Ponadto trzy osoby, które wygrają, zostaną zaproszone jako Gościnne Projektanki :) Podoba się Wam? Mam nadzieję, że będziecie z nami i przyłączycie się do nadchodzących wyzwań :)

We have changed also our blog banner - please grab your copy and use it on your blog :)
Zmieniliśmy także nasz bannerek na bloga - zapiszcie sobie proszę nowy i używajcie go na swoich blogach w miejsce starego :)

Yay!! It will be exciting time :) We are sure of that!
This month our challenge is closed in one word "imagine".

Jej!! Ekscytujący czas przed nami :) Jesteśmy tego pewne!
W tym miesiącu nasze wyzwanie zamyka się w dwóch słowach "wyobraź sobie".And here are inspirations from our team:

Kolorowy Ptak
(farewell project)Feel inspired and join us :) You can win one of 4 prizes.

The sponsor of all prizes is 7 Dots Studio:
Sponsorem wszystkich nagród jest 7 Dots Studio:

website - www.7dotsstudio.com
blog - http://7dotsstudio.com/archives/category/blog
facebook - http://www.facebook.com/7DotsStudio
twitter - https://twitter.com/7DotsStudio
pinterest - http://www.pinterest.com/7dotsstudio/First Prize
Destination Unknown collection kit and 2 stencilsSecond Prize
Illumination Collection kit and chipboard

Third Prize
Hopefully complete collection
Random PrizePlease check our new rules here. The most important rules:
1. You can create any project you want, unless it is specified in challenge rules. 
2. Each person can enter with one project per month
3. To enter the challenge please: 
- create a project
- publish it on your blog together with a link to our challenge and a visual reminder for our challenge 
- add a link to your blogpost (not a whole blog) using Inlinkz tool - you will find it below each challenge and in right column of our blog.


Proszę przeczytaj pełne nowe zasady tutaj. Najważniejsze z nich to:
1. Możesz stworzyć dowolny projekt, chyba że w wyzwaniu jest sprecyzowana forma. 
2. Na każde wyzwanie można zgłosić jedną pracę. 
3. By zgłosić swoją pracę: 
- stwórz projekt 
- opublikuj go na swoim blogu, podlinkuj do nas i koniecznie umieść naszą grafikę przypominającą o treści wyzwania 
- dodaj link do swojego posta (nie całego bloga) używając Inlinkz, który znajdziesz u dołu posta z wyzwaniem i w prawej kolumnie bloga.