Regulamin | Rules


1. You can create any project you want, unless it is specified in challenge rules.
2. Each person can enter with one project per month.
3. To enter the challenge please:
- create a project,
- publish it on your blog together with a link to our challenge and a visual reminder for our challenge
- add a link to your blogpost (not a whole blog) using Inlinkz tool - you will find it below each challenge and in right column of our blog.
4. Results of each challenge will be published on our blog each month on 6th.
5. Design Team will choose three best projects - authors will become invited as Guest Designers and will receive prizes specified for each challenge.
6. We will randomly choose also one project - the author will receive a random prize.
7. Projects cannot be published before - it has to be a new project, created for our challenge.
8. You can combine as many challenges, as you wish.


1. Możesz stworzyć dowolny projekt, chyba że w wyzwaniu jest sprecyzowana forma.
2. Na każde wyzwanie można zgłosić jedną pracę.
3. By zgłosić swoją pracę:
- stwórz projekt
- opublikuj go na swoim blogu, podlinkuj do nas i koniecznie umieść naszą grafikę przypominającą o treści wyzwania
- dodaj link do swojego posta (nie całego bloga) używając Inlinkz, który znajdziesz u dołu posta z wyzwaniem i w prawej kolumnie bloga.
4. Wyniki każdego wyzwania będą pulikowane 6ego następnego miesiąca.
5. Design Team wybierze trzy najlepsze projekty - autorzy zostaną zaproszeni na gościnne występy i otrzymają nagrody określone w treści każdego wyzwania.
6. Losowo zostanie też wybrana jedna osoba, która także otrzyma nagrodę.
7. Praca nie może być wcześniej publikowana - musi być nowa, przygotowana na nasze wyzwanie.
8. Możesz łączyć nasze wyzwanie z dowolną ilością innych wyzwań.