Wednesday 10 July 2013

wyzwanie #73 - coś metalowego challange #73 - something metal

Hello :)
This time our challange is to create any work, where you`ll use something metal. 

Witajcie :) 
Tym razem proponuję Wam stworzenie dowolnej pracy, w której należy użyć czegoś metalowego.

Some inspirations from our Design Team

Garść inspiracji od naszego DT

Jamajka


Martyna


Kolorowy ptakWe are waiting fo your projects by July, 23th.
Czekamy na Wasze projekty do 23 lipca.


We will randomly choose one winner who will receive Collection Kit Messy Head.

Wybierzemy w drodze losowania jedną osobą, która otrzyma pełną kolekcję Messy Head.

1 comment: