Friday 30 August 2013

challenge#78 - doodling

Today I would like to invite you for a challenge, which should support your creativity and artistic power :) The task is - please incorporate in your project doodling.
"Doodling definition - to make spontaneous marks to help yourself think :)"
I suppose that this is the best definition ever :) You will find a lot of ideas for ex. here.

Dziś chciałabym zaprosić Was na wyzwanie, które powinno wesprzeć waszą kreatywność i artystyczną moc :) Zadanie polega na tym, byście w swoim projekcie użyły techniki doodlingu.
"Defenicja doodlingu - tworzenie spontanicznych kresek, by pomóc sobie myśleć:)"
Myślę, że jest to najlepsza z możliwych definicji. Mnóstwo inspiracji znajdziecie np. tu.
Ideas are from Miriam Badyrka. You can watch her doodling here.

And an inspiration from us
A oto inspiracja od nas

BelladonnaTusia

Today is the last day of vacation, so since September, 10th we will come back  with new challenge as a full team :) We wait for DT call submissions till September, 3rd - all details are in previous blogpost.

Dziś jest ostatni dzień wakacji, więc 10ego września wracamy z nowym wyzwaniem już w pełnym składzie :) Czekamy na zgłoszenia do zespołu do 3 wrzesnia - wszystkie szczegóły są w poprzednim poście.

My doodling challenge is open till September, 13th. Have fun:)
Moje doodlingowe wyzwanie jest otwarte do 13 września. Miłej zabawy :)

Tusia

No comments:

Post a Comment