Friday 18 April 2014

Winner of challenge#98/Zwycięzca wyzwania#98

Hello and welcome in this beautiful day!

Witajcie w ten piękny dzień!


Today we will announce the winner of challenge#98, but first I want to thank each of You, creative girls, for sending Your amazing project to this challenge! We have a huge problem to choose only one winner, but we somehow made it. Craftwork which was the best, for our team, is a project made by

 Dziś ogłosimy zwycięzcę wyzwania#98, ale najpierw chciałabym podziękować każdej z Was, kreatywne dziewczyny, za podesłanie nam Waszych niesamowitych projektów na to krawieckie wyzwanie! Miałyśmy wielki problem, żeby wybrać tylko jedną zwyciężczynię, ale jakoś nam się to udało. Praca, która była najlepsza, dla naszego DT, to projekt, który zrobiła
For You - this banner

Dla Ciebie - ten baner

And for Tanya SonataJoy Cold Country 6x6 collection papers. Email Tusia with your address and which challenge you've won: tusia@7dotsstudio.com

A dla Tanya SonataJoy pak pięknych papierów 6x6 Cold Country


Don't forget to look out for a new challenge coming in these next few days!
Have a super creative weekend!

Pamiętajcie, że za kilka dni rusza nasze kolejne, wspaniałe wyzwanie!
Życzę Wam mega kreatywnego weekendu!

1 comment: