Thursday, 26 September 2013

challenge#78 {doodling} - results

Looking at your wonderful doodling was a pure feast for my eyes :) Thank you for so many wonderful entries - I just love your creativity!!!

Oglądanie wszystkich wspaniałych doodlingowych prac to była prawdziwa uczta dla moich oczu :) Dziękuję za tyle wspaniałych projektów - kocham waszą kreatywność!!!

Design Team has voted and we already know the winner. It is coco.nut and below you can see her project:

Design Team zagłosował i już znamy zwycięski projekt - jest to poniższa praca coco.nut:


Congratulations coco.nut. You can grab our banner.
Gratuluję coco.nut. Zapraszamy do wklejenia naszego bannerka dla zwycięzcy wyzwania.


There is one randomly chosen person, who receives our prize - this time the prize are: 6x6'' pad from The Queen's Heart and all Messy Head papers.

Losowo wybieramy też osobę, która otrzymuje nagrodę - tym razem nagrodą jest mały pad The Queen's Heart i papiery z kolekcji Messy Head.

And this person is mbabka :) Congratulations and please contact me at tusia@7dotsstudio.com.
A tą osobą jest mbabka :) Gratulacje i proszę skontaktuj się ze mną na tusia@7dotsstudio.com

I invite you to your newest challenge - stars :)
Zapraszam Was na nasze najnowsze wyzwanie - gwiazdy :)

Have a great day!
Udanego dnia!6 comments: