Saturday 30 November 2013

Challenge#85 Bright colours+Smile - wyniki / results

Witajcie!
Dziękujemy za wspaniałe prace przedstawiające Wasze uśmiechy. Były one różnorodne i bardzo ciekawe!
Przewagę w głosach naszego DT zdobyła Nina Roganova!
Gratulujemy!

Welcome!
Thank you for many interesting and wonderful projects showing your smiles!
Our DT voted for work of Nina Roganova!
Congratulations!

Gratulacje - możesz poczęstować się naszym banerkiem
Congratulations! You can grab the banner.

Papiery z kolekcji Domestic Godness collection trafiają do.... Szydełkiem w oko 
Domestic Godness collection go to.... Szydełkiem w oko

Proszę skontaktuj się z nami na tusia@7dotsstudio.com, by potwierdzić swoją nagrodę.
Please contact with tusia@7dotsstudio.com to claim your prize.


Have a nice day,5 comments: